Medzinárodné jazykové skúšky

Na nami ponúkaných jazykových kurzoch v zahraničí je možné pripraviť sa a prípadne aj absolvovať niektorú z nasledovných medzinárodne uznávaných jazykových skúšok:


IELTC – skúška vyhovuje najvyšším medzinárodným štandardom a testuje kompletné spektrum jazykových schopností v angličtine u kandidátov, ktorí potrebujú študovať alebo pracovať tam, kde je angličtina používaná ako komunikačný jazyk. Je možnosť vybrať si medzi Akademickým modulom a Všeobecným modulom. Akademický je vhodný pre kandidátov plánujúcich pokračovať v ďaľšom, vyššom štúdiu. Všeobecný je orientovaný na študentov, ktorí neplánujú akademické štúdium a napr. potrebujú uvedenú skúšku kvôli práci. Skúška sa koná každý mesiac, prihlásiť sa treba najneskôr 1 mesiac pred termínom skúšky.

Cambridge skúšky – celosvetovo uznávané skúšky na univerzitách a vzdelávacích inštitúciách. Cambridge ESOL skúšky môže skladať každý, koho rodný jazyk nie je angličtina. Skúšky sa zameriavajú na všetky 4 aspekty jazyka: počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie. Cambridge skúšky majú rôzne stupne podľa obtiažnosti a úrovne: prvý stupeň: KET, ďalej PET, FCE, CAE a nakoniec CPE ako najvyšší stupeň.

 

TOEFL – skúška vyhodnocujúca schopnosti a zručnosti v angličtine pre ľudí, ktorých rodným jazykom nie je angličtina. Väčšina kandidátov, ktorí majú záujem zložiť skúšku TOEFL, plánujú študovať na univerzitách v USA alebo Kanade. TOEFL je tiež používaný inštitúciami v iných krajinách, v ktorých je angličtina komunikačným nástrojom. Tiež veľa vládnych inšitúcií a iných certifikovaných agentúr používa TOEFL na vyhodnotenie úrovne uchádzačovej angličtiny.