Cestovné poistenie
Pre zabezpečenie Vašej maximálnej pohody a ničím nerušeného jazykového pobytu v zahraničí Vám  odporúčame uzavrieť komplexné cestovné poistenie. V prípade Vášho záujmu Vám naša cestovná agentúra sprostredkuje poistenie v poisťovni Union, a.s.

Poistná zmluva a poistný vzťah vzniká výhradne medzi poistencom a poisťovňou, to znamená, že prípadná poistná udalosť sa rieši len vo vzťahu poistenec – poisťovňa.

O podrobných podmienkach poistenia Vám ochotne poskytnú informácie naši pracovníci.